Tjenesteudbyder

Hvilke fordele får dit selskab ud af et samarbejde med os?
  • Via kun én integration får dit selskab mulighed for at tilgå flere fibernet.

  • Klare, dokumenterede processer gør det tydeligt og enkelt at samarbejde igennem OpenNet.

  • Fri konkurrence – vi låser ikke vores samarbejdspartnere til udelukkende at kunne bruge vores platform.

  • Veldefinerede roller i samarbejdet, hvor det er tydeligt, hvem der har ansvar for hvad.Netejer

Hvilke fordele får dit selskab ud af et samarbejde med os?
  • Øget penetration i det fibernet, dit selskab allerede har etableret.

  • Via kun én integration får dit selskab mulighed for at samarbejde med de tjenesteudbydere, der allerede er til stede på OpenNets platform – hvor nye udbydere løbende kommer til.

  • Et standardiseret produktudbud, som tilbyder lige vilkår for alle.

  • Mulighed for synergi og stordriftsfordele, fordi vi bringer branchen sammen på vores platform.

Ønsker du at høre mere om dit selskabs muligheder for en samarbejdsaftale med OpenNet?

Hos OpenNet forbinder vi tjenesteudbydere og netejere med hinanden.

Vi arbejder for at åbne de danske fibernet igennem vores standardiserede teknologiplatform, som sikrer lige vilkår for alle vores partnere - både netejere og tjenesteudbydere.

Er du netejer eller tjenesteudbyder, og ønsker du at høre mere om mulighederne for et samarbejde med OpenNet?

Du er meget velkommen til at henvende dig til:

Head of Market & Products
Mads Meldgaard Jensen

mamej@opennet.dk
Tlf.: +45 4266 3383