OpenNet binder branchen sammen

Hver dag arbejder vi hos OpenNet A/S for at hjælpe netejere og udbydere af IP-baserede ydelser i Danmark med at samarbejde. Det har vi gjort siden efteråret 2017.

Allerede inden etableringen af OpenNet A/S var strategien klar. Vi ønskede at etablere fælles standarder med løsninger, som gør det så simpelt som muligt for selskaber at tilslutte sig og anvende vores løsning. Vi ville skabe en samarbejdsmodel med høj genkendelighed og masser af synergi på en åben markedsplads, som kan tiltrække 3. parts udbydere til fibernettene. Derfor tilbyder vi igennem vores fællesskab lige vilkår for alle vores partnere, som i et stadigt mere digitalt Danmark bidrager med større valgfrihed for deres kunder.

Vi driver et velafprøvet
og -fungerende koncept

Fællesskab til gavn for slutkunder

Når vores partnere samarbejder via vores fællesskab, får tjenesteudbyderne mulighed for at afsætte deres produkter på flere fibernet, og netejerne får en langt højere udnyttelse af deres investering i nettene. Alt dette gavner slutkunderne, som får flere valgmuligheder på deres lynhurtige internetforbindelse.

OpenNet A/S er en uafhængig brancheplatform, hvor vi arbejder efter et princip om ikke-diskrimination. Det betyder i praksis, at vi behandler alle vores partnere lige. Det gør vi igennem vores platform, hvor vi tilbyder alle vores partnere standardiserede ydelser i et 100 % generisk miljø.

Kontakt os i dag

Er du netejer eller udbyder af internet eller andre IP-baserede produkter og ydelser, og ønsker du at vide mere om OpenNet? Så er du velkommen til at kontakte os.